Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Courses - Științe Economice / Economics

Catalog cursuri - Facultatea de ȘTIINȚE ECONOMICE
Course catalogue - Faculty of ECONOMICS

Specializări / Specializations:
 • AFACERI INTERNAŢIONALE
 • CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE
 • ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR
 • FINANŢE ŞI BĂNCI
 • MANAGEMENT
 • INTERNATIONAL AFFAIRS
 • ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATICS
 • SERVICE AND TOURISM COMMERCE ECONOMY
 • FINANCES AND BANKS
 • MANAGEMENT
AFACERI INTERNAŢIONALE /
INTERNATIONAL AFFAIRS

Anul 1 ( 1st Year )
 • Microeconomie
 • Matematică aplicată în economie
 • Contabilitate
 • Informatică
 • Management
 • Limba străină I (engleză/franceză/germană)
 • Macroeconomie
 • Marketing
 • Statistică
 • Dreptul afacerilor
 • Finanţe 
 • Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale (activităţi practice)
 • Educaţie fizică
 • Microeconomics
 • Mathematics Applied to Economics
 • Accounting
 • Informatics
 • Management
 • Foreign Language (English, French, German)
 • Macroeconomics
 • Marketing
 • Statistics
 • Business Law
 • Finance
 • Developing entrepreneurial skills (practical work)
 • Physical Education

Anul 2 ( 2nd Year )

 • Comerţ internaţional
 • Economie mondială
 • Asigurări internaţionale
 • Limba engleză
 • A doua limbă străină
 • Economie europeană
 • Gestiunea riscului în tranzacţiile internaţionale
 • Turism internaţional
 • Practică de specialitate
 • Negociere comercială internaţională
 • Politici economice comparate 
 • Comunicare în afaceri în limba engleză
 • Corespondenţă comercială în limba engleză
 • Etică în afaceri
 • Sociologie
 • Politologie
 • International Trade
 • Global Economy
 • International Insurances
 • English
 • Second Foreign Language
 • European Economy
 • Risk Management in International Transactions
 • International Tourism
 • Internship
 • International Trade Negotiation
 • Compared economic policies
 • English Language Business Communication
 • Commercial correspondence in english language
 • Business Etics
 • Sociology
 • Political Science

Anul 3 ( 3rd Year )

 • Econometrie
 • Transporturi internaţionale

 • Burse internaţionale de mărfuri
 • Tehnica plăţilor şi finanţărilor tranzacţiilor internaţionale

 • Dreptul comerţului internaţional
 • Organizaţii economice internaţionale

 • Investiţii internaţionale
 • Management în afacerile internaţionale

 • Marketing internaţional
 • Elaborarea lucrării de licenţă

 • Corespondenţă comercială în a doua limbă străină
 • Comunicare în afaceri în a doua limbă străină

 • Pieţe internaţionale de capital
 • Globalizarea economică

 • Geopolitică
 • Educaţie fizică

 • Econometry
 • International Transportation
 • International Goods Exchange
 • Payments Technical and International Transactions Financing
 • International Commerce Law
 • International Economic Organizations
 • International Investment
 • International Business Management
 • International Marketing
 • Diploma Paper Draft
 • Commercial correspondence in second foreig language
 • Second Foreign Language Business Communication
 • International Capital Markets
 • Economic Globalization
 • Geopolitics
 • Physical education and sports

 

CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE /
ACCOUNTING AND MANAGEMENT INFORMATICS

Anul 1 ( 1st Year )
 • Microeconomie
 • Matematică aplicată în economie
 • Contabilitate
 • Informatică
 • Management
 • Limba străină I
 • Macroeconomie
 • Marketing
 • Statistică
 • Dreptul afacerilor
 • Finanţe publice
 • Limba străină II
 • Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale (activităţi practice)
 • Educaţie fizică
 • Microeconomics
 • Mathematics Applied to Economics
 • Accounting
 • Informatics
 • Management
 • Foreign Language (English, French, German)
 • Macroeconomics
 • Marketing
 • Statistics
 • Business Law
 • Finance
 • Foreign Language II
 • Developing entrepreneurial skills (practical work)
 • Physical Education

Anul 2 ( 2nd Year )

 • Programarea calculatoarelor
 • Contabilitate financiară (fundamentală)
 • Gestiune financiară
 • Baze de date şi limbaje de programare
 • Drept comunitar
 • Contabilitatea instituţiilor publice
 • Contabilitate financiară aplicată
 • Contabilitate de gestiune
 • Sisteme informatice de gestiune
 • Practică de specialitate
 • Economie monetară
 • Pieţe financiare
 • Fiscalitate
 • Contabilitate şi gestiune fiscală
 • Comunicare în afaceri în limba străină
 • Limba străină II
 • Comunicare şi rel.publice
 • Educaţie fizică
 • Computer programming
 • Fundamental Financial Accounting
 • Financial Management
 • Databases and Programming Languages
 • Comunitary Law
 • Public Institutions Accounting
 • Applied Financial Accounting
 • Management Accounting
 • Informatic Management Systems
 • Internship
 • Monetary Economics
 • Financial Markets
 • Fiscality
 • Accounting anf fiscal management
 • Foreign Language Business Communication
 • Second Foreign Language
 • Public Relations
 • Physical education and sports

Anul 3 ( 3rd Year )

 • Econometrie
 • Audit intern
 • Control financiar
 • Analiză economico – financiară 
 • Sisteme informatice de asistare a deciziilor
 • Evaluarea întreprinderii
 • Audit financiar
 • Control managerial
 • Contabilitate consolidată
 • Elaborarea lucrării de licenţă
 • Preţuri şi concurenţă
 • Sisteme şi raportări financiare
 • Finanţe internaţionale
 • Control intern
 • Managementul afacerilor 
 • Educaţie fizică
 • Econometry
 • Internal Audit
 • Financial Control
 • Economic and Financial Analysis
 • Informational Systems for Decision Support
 • Business Management Assessment
 • Financial Audit
 • Managerial Control
 • Consolidated Accounting
 • Diploma Paper Draft
 • Prices and Competition
 • Financial systems and reports
 • International finance
 • Internal Control
 • Business Management
 • Physical education and sports

 

ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR / SERVICE AND TOURISM COMMERCE ECONOMY

Anul 1 ( 1st Year )
 • Microeconomie
 • Matematică aplicată în economie
 • Contabilitate
 • Informatică
 • Management
 • Limba străină I
 • Macroeconomie
 • Marketing
 • Statistică
 • Dreptul afacerilor
 • Finanţe publice
 • Limba străină II
 • Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale (activităţi practice)
 • Educaţie fizică
 • Microeconomics
 • Mathematics Applied to Economics
 • Accounting
 • Informatics
 • Management
 • Foreign Language (English, French, German)
 • Macroeconomics
 • Marketing
 • Statistics
 • Business Law
 • Finance
 • Foreign Language II
 • Developing entrepreneurial skills (practical work)
 • Physical Education

Anul 2 ( 2nd Year )

 • Economia întreprinderii
 • Fundamentarea ştiinţei mărfurilor
 • Logistica şi distribuţia mărfurilor
 • Investiţiile şi economia UE
 • Asigurări şi reasigurări
 • Etică în afaceri
 • Managementul calităţii
 • Tranzacţii comerciale
 • Comerţ electronic
 • Practică de specialitate
 • Economie monetară şi financiară
 • Managementul proiectelor în afaceri
 • Fiscalitate
 • Concurenţă şi preţuri
 • Comunicare în afaceri în limba străină
 • Limba străină II
 • Politologie
 • Educaţie fizică
 • Enterprise economy
 • Goods Foundations
 • Logistics and goods distribution 
 • Investments and European Union Economy
 • Insurance and reinsurance
 • Business Etics
 • Quality Management
 • Commercial Transactions
 • e-Commerce
 • Internship
 • Monetary and Financial Economics
 • Business projects management
 • Fiscality
 • Competition and pricing
 • Foreign Language Business Communication
 • Second Foreign Language
 • Political Science
 • Physical education and sports

Anul 3 ( 3rd Year )

 • Burse internaţionale de mărfuri
 • Analiză economico – financiară 
 • Tehnologie hotelieră şi de restaurant
 • Administrarea întreprinderii de comerţ, turism şi servicii
 • Tehnici promoţionale
 • Sisteme informaţionale şi aplicaţii informatice în administrarea afacerilor
 • Tehnica negocierilor în afaceri
 • Relaţii publice în comerţ, turism, servicii
 • Turism internaţional
 • Elaborarea lucrării de licenţă
 • Managementul resurselor umane
 • Managementul vânzării
 • Servicii şi utilităţi publice
 • Resurse şi destinaţii turistice
 • Geopolitică
 • Educaţie fizică
 • International Goods Exchange
 • Economic and Financial Analysis
 • Hotel and Restaurant Technology
 • Trade, tourism and services entreprise management
 • Promotional techniques
 • Information systems and computer applications in business administration
 • Business Negotiation Technique
 • Public relations in trade, tourism, services
 • International tourism
 • Diploma Paper Draft
 • Human Resources Management
 • Sales Management
 • Public Services and Utilities
 • Touristic Resources and Destinations
 • Geopolitics
 • Physical education and sports

 

FINANŢE ŞI BĂNCI / FINANCES AND BANKS

Anul 1 ( 1st Year )
 • Microeconomie
 • Matematică aplicată în economie
 • Contabilitate
 • Informatică
 • Management
 • Limba străină I (engleză/franceză/germană)
 • Macroeconomie
 • Marketing
 • Statistică
 • Dreptul afacerilor
 • Finanţe publice
 • Limba străină II
 • Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale (activităţi practice)
 • Educaţie fizică
 • Microeconomics
 • Mathematics Applied to Economics
 • Accounting
 • Informatics
 • Management
 • Foreign Language (English, French, German)
 • Macroeconomics
 • Marketing
 • Statistics
 • Business Law
 • Public Finance
 • Foreign Language II
 • Developing entrepreneurial skills (practical work)
 • Physical Education

Anul 2 ( 2nd Year )

 • Economie monetară
 • Pieţe de capital
 • Gestiunea financiară a firmei
 • Contabilitate financiară
 • Etică în afaceri (aplicată în finanţe)
 • Operaţiunile instituţiilor de credit
 • Buget şi trezorerie publică
 • Contabilitate de gestiune
 • Finanţe corporative
 • Practică de specialitate
 • Asigurări şi reasigurări
 • Produse şi servicii bancare
 • Fiscalitate
 • Finanţe internaţionale
 • Comunicare în afaceri în limba străină
 • Limba străină II
 • Comunicare şi rel.publice
 • Educaţie fizică
 • Monetary Economics
 • Capital Markets
 • Company Financial Management
 • Financial Accounting
 • Business Etics (applied to finance)
 • Credit Institutions Operations
 • Budget and Public Treasury
 • Management Accounting
 • Corporative Finance
 • Internship
 • Insurances and Reinsurances
 • Banking products and services
 • Fiscality
 • International Finance
 • Foreign Language Business Communication
 • Second Foreign Language
 • Public Relations
 • Physical education and sports

Anul 3 ( 3rd Year )

 • Econometrie
 • Audit intern
 • Protecţie sociala şi pensii 
 • private
 • Analiză economico – financiară 
 • Management bancar
 • Evaluarea firmei
 • Audit financiar
 • Plasamente financiare şi gestiunea portofoliului
 • Finanţele instituţiilor publice
 • Elaborarea lucrării de licenţă
 • Inginerie financiară
 • Modelarea deciziei financiar-monetare
 • Investiţii directe şi finanţarea lor
 • Politici financiare publice
 • Design şi estetica mărfurilor
 • Educaţie fizică
 • Econometry
 • Internal Audit
 • Social protection and pensions
 • Economic and Financial Analysis
 • Banking Management
 • Business Management Assessment
 • Financial Audit
 • Financial Investments and Portfolio Management
 • Public institutions finance
 • Diploma Paper Draft
 • Financial engineering
 • Modeling of financial and
 • monetary decision
 • Direct investment and financig
 • Public financial policies
 • Goods Design 
 • Physical education and sports

 

MANAGEMENT / MANAGEMENT

Anul 1 ( 1st Year )
 • Microeconomie
 • Matematică aplicată în economie
 • Contabilitate
 • Informatică
 • Management
 • Limba străină I
 • Macroeconomie
 • Marketing
 • Statistică
 • Dreptul afacerilor
 • Finanţe publice
 • Limba străină II
 • Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale (activităţi practice)
 • Educaţie fizică
 • Microeconomics
 • Mathematics Applied to Economics
 • Accounting
 • Informatics
 • Management
 • Foreign Language (English, French, German)
 • Macroeconomics
 • Marketing
 • Statistics
 • Business Law
 • Finance
 • Foreign Language II
 • Developing entrepreneurial skills (practical work)
 • Physical Education

Anul 2 ( 2nd Year )

 • Economia întreprinderii
 • Managementul producţiei
 • Managementul serviciilor
 • Contabilitate financiară
 • Managementul proiectelor 
 • Managementul calităţii
 • Managementul aprovizionării şi desfacerii
 • Management strategic
 • Baze de date pentru management
 • Practică de specialitate
 • Simulări şi proiecte de management
 • Comportament organizaţional
 • Managementul inovării
 • Management internaţional
 • Dreptul muncii
 • Sociologie
 • Politologie
 • Educaţie fizică
 • Entreprise Economy
 • Production Management
 • Services Management
 • Financial Accounting
 • Project Management
 • Quality Management
 • Supply and Sales Management
 • Strategic Management 
 • Managerial Data Bases
 • Internship
 • Simulations and Project Management
 • Organizational Behaviour
 • Innovation Management
 • International management
 • Labor Law
 • Sociology
 • Political Science
 • Physical education and sports

Anul 3 ( 3rd Year )

 • Econometrie
 • Analiză economico - financiară
 • Management comparat
 • Managementul resurselor umane
 • Managementul investiţiilor
 • Comunicare şi negociere în afaceri
 • Audit
 • Etică în afaceri
 • Management financiar
 • Elaborarea lucrării de licenţă
 • Management operaţional
 • Relaţii publice în comerţ, turism, servicii
 • Managementul IMM-urilor
 • Tehnici promoţionale
 • Geopolitică
 • Educaţie fizică
 • Econometry
 • Economic and Financial Analysis
 • Comparative Management
 • Human Resources Management
 • Investments Management
 • Business Communication and Negociation
 • Audit
 • Business Etics
 • Financial Management
 • Diploma Paper Draft
 • Operational Management
 • Public relations in trade, tourism, services
 • Small Business Management
 • Promotional techniques
 • Geopolitics
 • Physical education and sports

 

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...