Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Courses - Jurnalism / Journalism

Catalog cursuri - Facultatea de JURNALISM
Course catalogue - Faculty of JOURNALISM

Specializări / Specializations:
 • JURNALISM
 • JOURNALISM
JURNALISM / JOURNALISM

Anul 1 ( 1st Year )
 • Introducere în sistemul mass-media
 • Introducere în teoria comunicării
 • Tehnici de redactare şi argumentare
 • Genurile presei scrise
 • Tehnici de lucru sprecializate: Presă digitală
 • Ştiinţe politice: Strategii şi sisteme politice contemporane
 • Istoria culturii si civilizatiei 
 • Limba engleză
 • Educație fizică
 • Metode şi metodologii de cercetare în ştiinţele comunicării
 • Dreptul comunicării
 • Introducere în semiotică
 • Istoria presei
 • Tehnici de colectare a informației 
 • Tehnici de lucru sprecializate: Presa digitală
 • Limba engleză
 • Educaţie fizică
 • Introduction into the Mass-Media
 • Introduction into the Theory of Communication
 • Writing an Argumentative Text
 • Newspaper Genres
 • Specialized Working Techniques: Computer-Assisted Press
 • Political Sciences: Contemporary Strategies and Systems
 • The History of Culture and Civilization
 • English 
 • Sports
 • Research Methods in Communication Sciences
 • Communication Law
 • Introduction to Semiotics
 • Newspaper History
 • Information Gathering Techniques
 • Specialized Working Techniques: Computer-Assisted Press
 • English 
 • Sports

Anul 2 ( 2nd Year )

 • Etica şi deontologia presei
 • Editarea în limbaje specializate
 • Genurile publicistice. Radio
 • Tehnici de lucru specializate: radio
 • Tehnici de lucru specializate: Conceperea şi elaborarea ziarului 
 • Limba engleză
 • Educaţie fizică
 • Economie
 • Sociologia organizațională
 • Fake news – manipularea in mediul on-line
 • Blogging și societate
 • Jurnalism sportiv
 • Jurnalism european
 • Genurile publicistice. Radio
 • Producţia emisiunii de ştiri radio
 • Tehnici de lucru specializate: Agenţii de presă
 • Practica redacţională
 • Fotojurnalism
 • Dicţie
 • Jurnalism politic
 • Jurnalism economic
 • Jurnalism cultural
 • Design de presă
 • Jurnalism social
 • Istoria civilizaţiilor
 • Marketing
 • Media Ethics and Deontology
 • Editing in Specialized Programming Languages
 • Radio Genres
 • Specialized Working Techniques: Radio
 • Specialized Working Techniques: Conceiving and Working out a Newspaper
 • English 
 • Sports
 • Economics
 • Organizational Sociology
 • Fake News: Online Manipulation
 • Blogging and Society
 • Sports Journalism
 • European Journalism
 • Radio Genres
 • Producing a Radio News Programme
 • Specialized Working Techniques: News Agencies
 • Editorial Practice
 • Photojournalism
 • Acquiring Speaking Skills
 • Political Journalism
 • Economic Journalism
 • Cultural Journalism
 • Newspaper Design
 • Social Journalism
 • The History of Civilizations
 • Marketing

Anul 3 ( 3rd Year )

 • Introducere în publicitate
 • Introducere în relaţii publice
 • Producţia emisiunii de ştiri TV
 • Genurile publicistice. TV
 • Elaborarea lucrării de licenţă
 • Tehnici de investigare jurnalistică
 • Psihologia comunicării mediatice
 • Producția unei publicații online
 • Documentarul de televiziune
 • Globalizare și guvernanță internațională 
 • Comunicarea de masă. Informare, manipulare şi dezinformare 
 • Tehnici de lucru specializate: TV
 • Genurile publicistice TV
 • Multimedia
 • Jurnalism de ştiinţă
 • Fotoreportaj
 • Presă, societate civilă, democrație
 • Presa si social media
 • Presa şi actualitatea. Imagine şi audienţă
 • Uniunea Europeană. Integrare și instituții europene
 • Campanii electorale
 • Management de proiect
 • Introduction to Advertising
 • Introduction to Public Relations
 • Producing a TV News Programme
 • TV Genres
 • Preparing the Graduation Paper
 • Journalistic Investigation Techniques
 • The Psychology of Media Communication
 • Producing an Online Publication
 • The TV Documentary
 • Globalization and International Governance
 • Mass Communication. Information, Manipulation, Misinformation
 • Specialized Working Techniques: TV
 • TV Genres
 • Multimedia
 • Science Journalism
 • Photographic Report
 • Press, Civil Society, Democracy
 • Press and Social Media
 • Press and the Present. Image and Audience.
 • The European Union. Integration and European Institutions
 • Electoral Campaigns
 • Project Management

 

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...