Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Courses - Științe Juridice / Legal Sciences

Catalog cursuri - Facultatea de ȘTIINȚE JURIDICE
Course catalogue - Faculty of LEGAL SCIENCES

Specializări / Specializations:
 • DREPT
 • LAW
DREPT / LAW

Anul 1 ( 1st Year )
 • Teoria generală a dreptului 
 • Drept constituţional şi instituţii politice I
 • Drept civil. Teoria generală
 • Drept roman
 • Educaţie fizică
 • Drept administrativ
 • Drept civil. Persoanele
 • Drept constituţional şi instituţii politice II
 • Informatică
 • Istoria statului si dreptului
 • Limbă străină - Engleză
 • Limbă străină - Germană
 • Limbă străină - Franceză
 • Economie
 • Bazele contabilităţii
 • Politologie
 • Filosofie
 • General Theory of Law
 • Constitutional Law and Political Institutions I
 • Civil Law. General Theory
 • Roman Law
 • Sports
 • Administrative Law
 • Civil Law. People
 • Constitutional Law and Political Institutions II
 • Computer Course
 • History of State and Law
 • Foreign Language - English
 • Foreign Language - German
 • Foreign Language - French
 • Economics
 • Accounting Basics
 • Political science
 • Philosophy

Anul 2 ( 2nd Year )

 • Drept civil. Drepturile reale
 • Drept penal. Partea generală
 • Dreptul financiar şi fiscal
 • Drept internaţional public 
 • Criminologie
 • Practică de specialitate
 • Drept civil. Teoria obligaţiilor
 • Dreptul muncii şi securităţii sociale
 • Dreptul Uniunii Europene
 • Dreptul mediului
 • Dreptul transporturilor
 • Drept notarial
 • Publicitate imobiliară
 • Sociologie juridică
 • Metodologia studiului dreptului
 • Educaţie fizică
 • Management
 • Civil Law. Real Rights
 • Criminal Law. General Part
 • Financial and Fiscal Law
 • Public International Law 
 • Criminology
 • Internship
 • Civil Law. The Theory of Obligations
 • Labour Law and Social Security 
 • European Union Law
 • Environmental Law
 • Transport Law
 • Notarial Law
 • Real Estate Advertising
 • Legal Sociology
 • The Methodology of the Study of Law
 • Sports
 • Management

Anul 3 ( 3rd Year )

 • Drept civil. Contracte speciale
 • Drept procesual civil I
 • Drept penal. Partea specială I
 • Drept procesual penal I
 • Drept civil. Succesiunile
 • Drept procesual civil II
 • Drept penal. Partea specială II
 • Drept procesual penal II
 • Drept comercial
 • Drept internaţional privat
 • Practică de specialitate
 • Dreptul proprietăţii intelectuale
 • Dreptul consumului
 • Dreptul familiei
 • Drept electoral
 • Educaţie fizică
 • Retorică
 • Civil Law. Special Contracts
 • Civil Procedural Law I
 • Criminal Law. Special Part I
 • Criminal Procedural Law I
 • Civil Law. Successions
 • Civil Procedural Law II
 • Criminal law. Special Part II
 • Criminal Procedural Law II
 • Commercial Law 
 • Private International Law
 • Internship
 • Intellectual Property Law
 • Consumer Law
 • Family Law
 • Electoral Law
 • Sports
 • Rhetorics
Anul 4 ( 4th Year )
 • Criminalistică 
 • Dreptul comerţului internaţional
 • Dreptul contractelor administrative
 • Dreptul comunicaţiilor şi al noilor tehnologii
 • Protecţia internaţională a drepturilor omului
 • Dreptul concurenţei
 • Drept bancar
 • Elaborarea lucrării de licenţă
 • Practică de specialitate
 • Criminalistică
 • Drept execuţional penal
 • Dreptul asigurărilor
 • Drept diplomatic şi consular
 • Drept comparat şi sisteme de drept
 • Logică juridică
 • Scriere academică
 • Criminology
 • International Commercial Law
 • Administrative Contract Law
 • The Law of Communications and New Technologies
 • International Protection of Human Rights
 • Competition Law
 • Banking Law
 • Preparing the Graduation Paper
 • Internship
 • Criminology 
 • Criminal Execution Law
 • Insurance Law
 • Diplomatic and Consular Law
 • Comparative Law and Legal Systems
 • Legal Logic
 • Academic Writing

 

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...