Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Courses - Psihologie / Psychology

Catalog cursuri - Facultatea de PSIHOLOGIE
Course catalogue - Faculty of PSYCHOLOGY

Specializări / Specializations:
 • PSIHOLOGIE
 • PSYCHOLOGY
PSIHOLOGIE / PSYCHOLOGY

Anul 1 ( 1st Year )
 • Fundamentele Psihologiei I
 • Psihologia educaţiei 
 • Psihologia socială 
 • Inteligenţă emoţională şi optimizarea comportamentului
 • Tehnici de comunicare şi informare
 • Limba străină - Engleză
 • Fundamentele Psihologiei II
 • Dinamica grupurilor
 • Psihologia copilului şi adolescentului 
 • Neuropsihologie
 • Educaţie fizică
 • Pedagogie
 • Prelucrarea informatizata a datelor
 • Fundamentals of Psychology I
 • Education psychology
 • Social Psychology
 • Emotional intelligence and behaviour optimization 
 • Information and communication techniques
 • English
 • Fundamentals of Psychology II
 • Groups dynamic
 • Adult and aged psychology 
 • NeuNeuropsychology
 • Physical education and sports
 • Pedagogy
 • Computerized data processing

Anul 2 ( 2nd Year )

 • Bazele teoretice ale evaluării psihologice
 • Psihologia personalităţii
 • Metode si tehnici experimentale
 • Psihologia adultului şi a vârstnicului
 • Istoria psihologiei
 • Practică profesională I
 • Psihologie clinica 
 • Statistica aplicata in psihologie 
 • Psihodiagnoza aptitudinilor şi inteligenţei
 • Practică profesională II
 • Neuroştiinţe cognitive şi clinice
 • Psihologia creativităţii
 • Metodologia cercetării ştiinţifice în psihologie
 • Psihologie politica
 • Psihologia adicţiei
 • Defectologie si logopedie
 • Etica aplicata in psihologie
 • Antropologie culturală
 • Limba engleză
 • Educaţie fizică
 • Theoretical bases of psychological evaluation
 • Psychology of personality
 • Experimental methods and techniques
 • Child and adolescent psychology
 • The history of psychology
 • Professional practice I
 • Clinical Psychology
 • Statistical applied psychology 
 • Skills and intelligence psych-diagnosis
 • Professional practice II
 • Cognitive and clinical neuroscience
 • Psychology of creativity
 • Methodology of scientific research in psychology
 • Cognitive psychology
 • Addiction psychology
 • Defectology and speech therapy
 • Ethics for psychologists
 • Cultural anthropology
 • English
 • Physical education and sports

Anul 3 ( 3rd Year )

 • Psihoterapie
 • Psihodiagnoza personalităţii
 • Psihologia muncii
 • Practica profesionala III
 • Psihologia cognitiva
 • Consiliere educaţională şi a carierei
 • Psihologie organizaţională şi managerială
 • Genetica comportamentului uman
 • Practica profesională IV
 • Practică de cercetare pentru elaborarea lucrării de licenţă
 • Psihiatrie 
 • Psihologia cuplului si a familiei
 • Psihopedagogia deficienților mintali
 • Psihologie interculturală
 • Psihanaliză
 • Etnopsihologie
 • Psihologia religiei
 • Profile atipice de dezvoltare
 • Psihologie militara
 • Psihologie judiciară
 • Managementul clasei de elevi
 • Didactica specialităţii
 • Psychotherapy
 • Personality psycho-diagnosis
 • Psychology of work
 • Professional practice
 • Cognitive psychology
 • Educational and career counselling
 • Organizational and managerial psychology
 • Genetic of human behaviour
 • Professional practice
 • Practical research for developing diploma paper
 • Psychiatry 
 • Couple and Family Psychology
 • Psycho-pedagogy of mental deficiencies
 • Intercultural psychology
 • Psycho-analysis
 • Etnopsychology
 • Religion psychology
 • Atypical development profiles
 • Military psychology
 • Legal Psychology
 • Class management
 • Specialty teaching

 

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...