Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Courses - Arte / Arts

Catalog cursuri - Facultatea de ARTE
Course catalogue - Faculty of ARTS

Specializări /
Specializations:
 • ARTELE SPECTACOLULUI  (Actorie)
 • CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE ŞI MEDIA (Regie de film şi TV)
 • PERFORMING ARTS (Acting)
 • CINEMATOGRAPHY, PHOTOGRAPHY AND MEDIA (Movie and TV Directing)
ARTELE SPECTACOLULUI  (Actorie) /
PERFORMING ARTS (Acting)

Anul 1 ( 1st Year )
 • Istoria teatrului universal şi a artei spectacolului
 • Psihologia creatiei artistice
 • Atelier de creaţie teatrala (practica)
 • Arta actorului
 • Educaţia şi expresia vorbirii scenice
 • Cunoştinţe muzicale
 • Ritm şi dans scenic
 • Mişcare scenică
 • Limbă străină - engleză
 • Educaţie fizică
 • Introducere în arta actorului
 • Improvizaţie scenică
 • Limba şi cultura Idiş
 • The history of world theatre and of performing arts
 • The psychology of artistic creation
 • Theatre creativity workshop
 • Acting
 • Acquiring speaking skills
 • Musical knowledge
 • Stage rhythm and dance
 • Stage movement
 • Foreign language - english
 • Sports
 • Introduction into acting
 • Stage improvisation
 • Yiddish Language and Culture

Anul 2 ( 2nd Year )

 • Istoria teatrului universal şi a artei spectacolului
 • Istoria teatrului românesc şi a artei spectacolului
 • Estetica teatrului
 • Atelier de creaţie teatrala (practica)
 • Arta actorului
 • Tehnică vocală – cânt
 • Tehnica şi arta vorbirii scenice
 • Dans clasic - dans de caracter
 • Educaţie fizică
 • Colaborare regizor – actor
 • Analiza procesului scenic
 • Antrenamentulmiscarii scenice
 • Arta actorului de film
 • Limba şi cultura Idiş
 • The history of world theatre and of performing arts 
 • The history of the romanian theatre and of performing arts
 • Theatre aesthetics
 • Theatre creativity workshop 
 • Acting
 • Vocal techniques - canto
 • Stage speech art and technique
 • Classic dance – expressing our feelings
 • Sports
 • The director- actor partnership
 • Analysis of stage performance
 • Stage movement training
 • The movie actor’s art
 • Yiddish Language and Culture

Anul 3 ( 3rd Year )

 • Teatrul contemporan românesc şi universal
 • Elaborarea lucrarii de licenţă
 • Atelier de creaţie teatrala (practica)
 • Arta actorului
 • Vorbire scenică
 • Limbă străină (limbaj specializat)
 • Stiluri în decor şi costume
 • Producţie de teatru
 • Metodica cercetării teatrale
 • Managementul proiectului cultural
 • Oratorie în arta actorului
 • Limba şi cultura Idiş
 • The romanian and world contemporary theatre
 • Preparing the graduation paper
 • Theatre creativity workshop
 • Acting
 • Stage speech
 • Foreign language – specific language
 • Scenery and dress style
 • Theatre production
 • Theatre research methods
 • The cultural project management
 • The actor’s rhetoric
 • Yiddish Language and Culture

 

CINEMATOGRAFIE, FOTOGRAFIE ŞI MEDIA (Regie de film şi TV) /
CINEMATOGRAPHY, PHOTOGRAPHY AND MEDIA (Movie and TV Directing)

Anul 1 ( 1st Year )
 • Istoria filmului universal
 • Noile media
 • Cultura vizuala in arta filmului
 • Scenaristică
 • Regie de film şi TV
 • Montaj de film si TV
 • Sunet de film si TV
 • Atelier de creaţie cinematografica (practica)
 • Limbă străină – engleza
 • Educaţie fizică
 • Imagine de film si TV
 • Filmări combinate
 • Fotojurnalism
 • The history of world movie
 • The new media
 • Visual culture in film art
 • Script-writing
 • Movie and TV directing
 • Movie and TV editing(cutting)
 • Movie and TV sound
 • Cinematographic creativity workshop (practice)
 • Foreign language - english
 • Sports
 • Movie and TV image
 • Combined filmings
 • Photojournalism

Anul 2 ( 2nd Year )

 • Istoria filmului universal
 • Istoria filmului românesc
 • Scenaristică
 • Regie de film şi TV
 • Coloana sonora
 • Atelier de creaţie cinematografică (Practică)
 • Scenografie de film şi TV
 • Educaţie fizică
 • Actorie de film
 • Concepte si structuri de montaj
 • Teoria filmului
 • Teoria comunicarii
 • Creatie publicitara
 • The history of world movie
 • The history of Romanian movie
 • Script-writing
 • Movie and TV directing
 • Soundtrack
 • Cinematographic creativity workshop (Practice)
 • Movie and TV scenography
 • Sports
 • Movie acting
 • Editing (cutting) concepts and structures
 • Film theory
 • Communication theory
 • Advertising

Anul 3 ( 3rd Year )

 • Istoria filmului universal
 • Estetica filmului
 • Elaborarea lucrarii de licenţă
 • Managementul productiei de Film-TV-Media
 • Scenaristică
 • Regie de film şi TV
 • Atelier de creaţie cinematografica (practica)
 • Limbă străină (limbaj specializat)
 • Tehnica de calcul (soft-uri)
 • Producție de film şi TV
 • Comunicare audio-vizuală
 • Montaj de film şi TV
 • Imagine de film si TV
 • The history of world movie
 • Film aesthetics
 • Preparing the graduation paper
 • Film-TV-Media production management
 • Script-writing
 • Movie and TV directing
 • Cinematographic creativity workshop (practice)
 • Foreign language – specific language
 • Software computing techniques
 • Film and TV production
 • Audio-visual communication
 • Movie and TV editing (cutting)
 • Movie and TV image

 

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...