Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Facultatea de Jurnalism

DECAN al facultăţii : Conf.univ.dr. ȘTEFAN CIOCHINARU                                    PRODECAN : Prof.univ.dr. BOGDAN FICEAC


Director de Departament: Conf.univ.dr. GELU SABĂU

Contact - JURNALISM
 • Jurnalism
 • +4 021-323.55.94
 • jurnalism @ hyperion.ro

Studenții și absolvenții Facultății de Jurnalism (promoția 2015), angajați încă din timpul cursurilor la Radio România Actualități

În urma stagiilor de practică, majoritatea făcute în cadrul proiectelor realizate cu fonduri europene, ceea ce înseamnă că participanții au beneficiat și de o indemnizație consistentă, mulți studenți ai facultății noastre au reușit să-și găsească un job în media încă din timpul cursurilor sau imediat la încheierea acestora. Astfel, au reușit să lucreze la Radio România încă din timpul facultății, iar cei care și-au luat licența în luna iunie 2015 au fost imediat angajați. Nu este întâmplător că la TVR sunt angajați peste 120 de absolvenți de la Facultatea de Jurnalism a Universiății Hyperion, iar alții la alte posturi importante de televiziune și de radio sau la diferite publicații, așa cum reiese și din galeriile foto pe care le găsiți de asemenea atașate pe site-ul nostru, la rubrica ALUMNI.

Programe de Studiu (Specializări)
LICENŢĂ MASTERAT

JURNALISM

ZI, 3 ANI (Acreditată)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de şcolarizare (anul I, 2019-2020):

3000 Lei / an

Mai multe despre JURNALISM

COMUNICARE MEDIATICĂ ŞI PUBLICITATE

@ Presă și publicitate   @ Relații publice   @ Cultură și brand
@ Fotografie  digitală   @ Design computerizat

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de școlarizare (anul I, 2019-2020):

1700 Lei / semestru

PLATA RATELOR TAXEI DE ȘCOLARIZARE

Începând cu 3 Iunie anul curent, înscrierile au loc de Luni până Vineri, între orele 9:00 - 17:00, iar începând din luna Iulie înscrierile au loc și Sâmbătă-Duminică între orele 9:00 - 14:00, la Secretariatul General al Universităţii, Calea Călăraşilor nr. 169, sectorul 3, Bucureşti.

Telefoane: 021-327.44.64, 021-327.44.65, 021-321.46.67. Fax: 021-321.62.96
E-mail: rectorat @ hyperion . ro

Acte necesare pentru admitere

Dosarul de înscriere la Universitatea Hyperion trebuie să cuprindă:

 • Diploma de bacalaureat (în original + copie xerox) sau adeverinţă eliberată de liceu (în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile din 2019 în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);
 • Certificat de naştere, în original + copie xerox;
 • Certificat de căsătorie, în original + copie xerox (pentru candidatele căsătorite);
 • CI/BI, în original + copie xerox;
 • Adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, în original;
 • 3 fotografii color tip buletin;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (150 lei), eliberata de casierie, parter, corp B;
 • Diploma de licenţă în original + copie xerox sau adeverinţă de absolvire, în original, pentru absolvenţii care doresc să urmeze cursurile unei a doua facultăţi;
 • Cerere tip de înscriere.

*Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.