Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Facultatea de Ştiinţe Economice

DECAN al facultăţii : Conf.univ.dr. CARMEN UZLĂU PRODECANI : Conf.univ.dr. IULIAN PANAIT
                        Conf.univ.dr. CEZAR BRAICU

Director de Departament : Conf.univ.dr. CRISTINA BURGHELEA                  Lista cadre didactice       

Director de Departament ID : Lect.dr.ing. EUGEN CORNEL

Contact - FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
 • Afaceri internaţionale
 • Contabilitate şi informatică de gestiune
 • Economia comerţului, turismului şi serviciilor
 • Finanţe şi bănci
 • Management
 • +4 021-323.72.87
 • fse.secretariat @ hyperion.ro

ACCES SITE FACULTATE Științe Economice (ZI)

ACCES Portal ID - FACULTATE Științe Economice (ID)


Programe de Studiu (Specializări)
LICENŢĂ MASTERAT

AFACERI INTERNAŢIONALE

ZI, 3 ani (Acreditată),     I.D.: 3 ani (Acreditată)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxe de şcolarizare (anul I, 2019-2020):

ZI: 2600 Lei / an

ID: 2800 Lei / an

Mai multe despre A.I.


CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

ZI, 3 ani (Acreditată),     I.D.: 3 ani (Acreditată)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxe de şcolarizare (anul I, 2019-2020):

ZI: 2600 Lei / an

ID: 2800 Lei / an

Mai multe despre C.I.G.


ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

ZI, 3 ani (Acreditată),     I.D.: 3 ani (Acreditată)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxe de şcolarizare (anul I, 2019-2020):

ZI: 2700 Lei / an

ID: 2900 Lei / an

Mai multe despre E.C.T.S.


FINANŢE ŞI BĂNCI

ZI, 3 ani (Acreditată),     I.D.: 3 ani (Acreditată)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxe de şcolarizare(anul I, 2019-2020):

ZI: 2600 Lei / an

ID: 2800 Lei / an

Mai multe despre F.B.


MANAGEMENT

ZI, 3 ani (Acreditată),     I.D.: 3 ani (Acreditată)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxe de şcolarizare (anul I, 2019-2020):

ZI: 2700 Lei / an

ID: 2900 Lei / an

Mai multe despre MAN

GUVERNANȚĂ ECONOMICĂ EUROPEANĂ

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de școlarizare (anul I, 2019-2020):

1800 Lei  / semestru


LEADERSHIP ŞI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de școlarizare (anul I, 2019-2020):

1800 Lei / semestru


LEADERSHIP ŞI CONSULTANȚĂ ÎN AFACERILE COMERCIALE INTERNAȚIONALE

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de școlarizare (anul I, 2019-2020):

1800 Lei / semestru


AUDIT FINANCIAR-CONTABIL ŞI CONSILIERE

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de școlarizare (anul I, 2019-2020):

1800 Lei / semestru

Master recunoscut de:
Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR)


MANAGEMENTUL INVESTIŢIILOR

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de școlarizare (anul I, 2019-2020):

1800 Lei / semestru


 

 Consiliul facultăţii  - 18 membrii cadre didactice si 5 studenti:

Cadre didactice:

 1. Prof.univ.dr. Gheorghiu Anca
 2. Prof.univ.dr. Purica Ionuț
 3. Prof.univ.dr. Ghizdeanu Ion
 4. Conf.univ.dr. Uzlău Carmen
 5. Conf.univ.dr. Ene Corina
 6. Conf.univ.dr. Panait Iulian
 7. Conf.univ.dr. Burghelea Cristina
 8. Conf.univ.dr. Braicu Cezar
 9. Conf.univ.dr. Voicilas Marius
 10. Lect.univ.dr. Diaconescu Tiberiu
 11. Lect.univ.dr. Iacob Oana
 12. Lect.univ.dr. Marcu Mihaela
 13. Lect.univ.dr. Popa Suzana
 14. Lect.univ.dr. Țăranu Șerban
 15. Lect.univ.dr. Vladuca Laura
 16. Lect.univ.dr. Vuta Mihai
 17. Asistent dr. Belingher Daniel
 18. Asistent Balint Ovidiu

Studenți:

 1. Chirculescu Alexandra Mihaela
 2. Blanaru Gabriela
 3. Melcescu Ștefania Daniela
 4. Stanciu Xenia Melissa
 5. Tudor Rodica

PLATA RATELOR TAXEI DE ȘCOLARIZARE

Începând cu 3 Iunie anul curent, înscrierile au loc de Luni până Vineri, între orele 9:00 - 17:00, iar începând din luna Iulie înscrierile au loc și Sâmbătă-Duminică între orele 9:00 - 14:00, la Secretariatul General al Universităţii, Calea Călăraşilor nr. 169, sectorul 3, Bucureşti.

Telefoane: 021-327.44.64, 021-327.44.65, 021-321.46.67. Fax: 021-321.62.96
E-mail: rectorat @ hyperion . ro

Acte necesare pentru admitere

Dosarul de înscriere la Universitatea Hyperion trebuie să cuprindă:

 • Diploma de bacalaureat (în original + copie xerox) sau adeverinţă eliberată de liceu (în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile din 2019 în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);
 • Certificat de naştere, în original + copie xerox;
 • Certificat de căsătorie, în original + copie xerox (pentru candidatele căsătorite);
 • CI/BI, în original + copie xerox;
 • Adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, în original;
 • 3 fotografii color tip buletin;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (150 lei), eliberata de casierie, parter, corp B;
 • Diploma de licenţă în original + copie xerox sau adeverinţă de absolvire, în original, pentru absolvenţii care doresc să urmeze cursurile unei a doua facultăţi;
 • Cerere tip de înscriere.

*Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

 


Lista cadrelor didactice care predau la Facultatea de Ştiinţe Economice

LUCIAN LIVIU ALBU

Academician
Profesor Universitar Doctor

Specializarea: Planificare cibernetică
Doctor în Economie

Anca Gheorghiu

ANCA GHEORGHIU

Profesor Universitar Doctor, Inginer
Specializarea: Evaluarea întreprinderii, Econofizică,
Fizică tehnologică
Doctor în management,
Doctor în Fizică

ION BĂLĂCEANU

Profesor Universitar Doctor
Specializarea: Planificare şi cibernetică economică
Doctor în Științe militare

 

IONUŢ PURICA

Profesor Universitar Doctor Inginer
Specializare: Inginerie energetică
Doctor în Economie,
Doctor în Inginerie energetică

Prof. Sorin Briciu

SORIN BRICIU

Profesor Universitar Doctor
Specializarea: Contabilitate managerială,
Contabilitate şi control de gestiune,
Audit financiar
Doctor în Contabilitate

Mariana Bălan

MARIANA BĂLAN

Profesor Universitar Doctor
Specializare: Matematică, Economie
Doctor în Matematică
Doctor în Economie

 Corina-Maria ENE

CORINA-MARIA ENE
PRORECTOR

Conferenţiar Universitar Doctor
Specializare: Finanţe-asigurări
Doctor în Economie

Carmen Uzlău 

CARMEN UZLĂU
DECAN

Conferenţiar Universitar Doctor
Specializare: Ştiinţe  juridice - Drept
Doctor în Economie
Doctor în Drept

GEORGETA BĂRBULESCU

Profesor emerit,
Conferenţiar Universitar Doctor

Specializare: Chimie, Economie
Doctor în Economie

 Mihaela Dimitrescu

 

MIHAELA DIMITRESCU

Conferenţiar  Universitar Doctor
Specializare: Finanţe-contabilitate
Doctor în Economie

 

 

CEZAR BRAICU
PRODECAN

Conferenţiar Universitar Doctor
Specializare: Management şi ingineria sistemelor tehnologice
Doctor în Management

 

ANDA GHEORGHIU

Conferenţiar Universitar Doctor
Specializare: Finanţe-contabilitate
Doctor în Relaţii Economice Internaţionale

IULIAN PANAIT
PRODECAN

Conferenţiar Universitar Doctor
Specializare: Bănci şi burse de valori
Doctor în Economie

 

NICOLAE MIHĂILESCU

Conferenţiar Universitar Doctor
Specializare: Statistică şi planificare economică
Doctor în Economie

 

 

 

CRISTINA BURGHELEA

Conferenţiar Universitar Doctor
Specializare: Relaţii economice internaţionale
Doctor în Economie
Doctor în Agronomie

 

  Marius Voicilaș

DAN MARIUS VOICILAŞ

 

Conferenţiar Universitar Doctor
Specializare: Economia produselor alimentare
Doctor în Economie

 Alexandru Marian

MARIAN ALEXANDRU

Conferenţiar Universitar Doctor
Specializare: Finanţe
Doctor în Finanţe

Nicoleta Gudănescu

NICOLETA GUDĂNESCU

Conferenţiar Universitar Doctor
Specializare: Management

Doctor în Management

  Suzana Popa

SUZANA POPA

Conferenţiar Universitar Doctor
Specializare: Management

Doctor în Management

MARCU MIHAELA

Lector Universitar Doctor
Specializare: Marketing
Doctor în Marketing

 

LUMINIŢA BOBOC

Lector Universitar Doctor
Specializare: Geografia turismului
Doctor în Geografie

SERBAN ALEXANDRU ŢĂRANU

Lector Universitar Doctor
Specializare: Management
Doctor în Management

 

OANA-CAMELIA IACOB

Lector Universitar Doctor
Specializare: Management, Marketing
Doctor în Management

TIBERIU DIACONESCU

Lector Universitar Doctor
Specializare: Matematică-informatică
Doctor în Economie

Domnica Pârcălabu

DOMNICA DOINA PÂRCĂLABU

Lector Universitar Doctor
Specializare: 
Planificare şi Cibernetică economică
Doctor în Economie

PAULA ANGELA VIDRAŞCU

Asistent Universitar Doctor
Specializare: Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Doctor în Contabilitate

Cristian Dumitrescu

CRISTIAN DUMITRESCU

Lector Universitar Doctor
Specializare: 
Ştiinţe Juridice şi Administrative
Doctor în Economie

Liliana Paschia

LILIANA PASCHIA

Lector Universitar Doctor
Specializare: Contabilitate

Doctor în Contabilitate

Adrian Costescu

ADRIAN COSTESCU

Lector Universitar Doctor
Specializare: 
Automatică şi Informatică Aplicată
Doctor în Fizică
Doctor în Ştiinţe şi Tehnologii

Eugen Cornel, Ph.D

EUGEN CORNEL

Lector Universitar Doctor
Specializare: 
Automatică şi Informatică Aplicată
Doctor în Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii

Anca Cristea

ANCA CRISTEA

Lector Universitar Doctor
Specializare: 
Finanţe
Doctor în Economie

Luminița Ciocan

LUMINIŢA CIOCAN

Lector Universitar Doctor

Specializare: Ştiinţe Sociale, Filosofie
Doctor în Economie

Raul Șerban

RAUL ŞERBAN

Lector Universitar Doctor
Specializare: Informatică
Doctor în Informatică

Radu Bucea

RADU BUCEA MANEA TONIS

Lector Universitar Doctor
Specializare: 
Informatică
Doctor în Informatică economică

Laura Vlăducă

LAURA VLĂDUCĂ

Lector Universitar Doctor
Specializare: 
Ştiinţe Juridice
Doctor în Economie

Cristian Cătuți 

CRISTIAN CĂTUŢI

Lector univ.dr. (asociat)
Specializare: Ştiinţe Juridice
Doctor în Management

 Otilia Sîrbu

OTILIA SÎRBU

Lector Universitar Doctor
Specializare: 
Limba franceză
Doctor în Filologie

Sorina Georgescu

SORINA GEORGESCU

Lector Universitar Doctor
Specializare: 
Limba engleză
Doctor în Filologie

Irina Bakhaya

IRINA BAKHAYA

Asistent Universitar Doctor
Specializare: Drept, Filologie
Doctor în OPSN

 Ciprian Tudurachi

CIPRIAN TUDURACHI

Asistent Universitar Doctor
Specializare: Management

Doctor în Management

Aurelian Ionescu

AURELIAN IONESCU

Asistent Universitar Doctor
Specializare: Contabilitate

Doctor în Contabilitate

Daniel Belingher

Daniel Belingher

Asistent
Specializare: 
Teoria crizelor, Politicile macroeconomice și modelarea cantitativă
Doctor în Economie

   

CRISTINA PASCU

Lector Universitar Doctor
Specializare: Limba Germană
Doctor în Filologie

 

Secretariat Departament IF și DID

 

ANDREI MIHAI CRISTEA

Secretar șef Universitate

Loredana Marinescu

LOREDANA MARINESCU

Secretar responsabil IF
Daniela Niculescu

DANIELA NICULESCU

Secretar Departament ID

 Cornelia Manolache

CORNELIA MANOLACHE

Secretar responsabil ID

Notă:
A  - acreditată