Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Facultatea - Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii

DECAN al facultăţii : Conf.univ.dr. SANDRA ISTRATE   PRODECAN : Prof.univ.dr. DOREL BAHRIN
Conf. Sandra Istrate                                            Prof. Dorel Bahrin

Lista cadrelor didactice

Consiliul Facultății SSUN - Hyperion


Departamentul de Ştiinţe Sociale şi ale Naturii

Director de Departament : Prof.univ.dr. RENATA TATOMIR
  • Specializări:
  • ŞTIINŢE POLITICE
  • ISTORIE
  • GEOGRAFIE

Departamentul de Litere şi Limbi Străine

Director de Departament : Lect.univ.dr. ANDREEA SION
  • Specializări:
  • Limba şi Literatura ROMÂNĂ - O Limbă şi Literatură Modernă
    (ENGLEZĂ, JAPONEZĂ)

Cadre didactice care predau în cadrul facultăţii 

Nr.
crt.

Titlul didactic, nume, prenume

Specializare  (funcții didactice)

1.

Conf. univ. dr. Istrate Sandra

Literatură japoneză, cultură și civilizație japoneză - DECAN

2.

Prof.univ.dr.doc. Gâştescu Petre

Hidrologie și oceanografie, managementul mediului

3.

Prof.univ.dr. Bahrin Dorel

Politici și strategii de securitate, studii europene - PRODECAN

4.

Prof.univ.dr. Tatomir Renata

Egiptologie, istorie antică universală, arheologie – Director de departament

5.

Prof.univ.dr. Chiriac Mircea Dănuţ

Istoria  politică a României, studii de securitate, antropologie politică 

6.

Prof.univ.dr. Păun Ştefan

Istoria României în sec. XX, relațiile internaționale ale României

7.

Prof.univ.dr. Moise Leonida

Teorii ale relațiilor internaționale, globalism și globalizare

8.

Prof.univ.dr. Jianu Magda

Limba română, practica limbii române

9.

Prof.univ.dr. Popescu Gheorghe

Inginerie geologică și geofizică

10.

Prof.univ.dr. Giurcă Ion

Istoria Războiului Rece, politica externă a României

11.

Conf.univ.dr. Toma Elena

Geografie regională,demografie, mediul și ariile protejate - coordonator specialit.

12.

Conf.univ.dr. Manolache Elena

Gospodărirea terenurilor, organizarea spaţiului geografic

13.

Conf.univ.dr. Căpăţână Claudia

Geografia mediului, biogeografie, geografia solurilor

14.

Conf.univ.dr. Bacalu Filip

Limba engleză contemporană, limbajul științific  în limba engleză

15.

Conf.univ.dr. Cristescu Ioan

Literatură universală, literatură comparată, teoria culturii

16.

Conf.univ.dr. Bara Mariana

Limba română contemporană, lingvistică generală

17.

Lect.univ.dr. Sion Andreea

Limbă japoneză contemporană – Director de departament

18.

Lect.univ.dr. Cojocaru Dumitru

Istorie medievală universală, istoria medievală a României

19.

Lect.univ.dr. Irina Lazăr

Geografia Europei, geografie umană, calitatea mediului

20.

Lect.univ.dr. Boboc Luminiţa

Geografia turismului, ecoturism, geologie generală

21.

Lect.univ.dr. Simionescu – Panait Andrei

Filozofie, etică, studiul comparat al religiilor

22.

Lect.univ.dr. Samoilă Eduardt

Cartografie, topografie și fotogrametrie, geografie fizică și umană

23.

Lect.univ.dr. Alexe Ioana Valeria

Ştiinţele comunicării,  studii de securitate, psihologie politică

24.

Lect.univ.dr. Grecu Florin

Stiințe politice, studii de guvernanță, instituții politice

25.

Lect.univ.dr. Iancu Alice

Științe politice, teorii politice feministe, construcția europeană

26.

Lect.univ.dr. Perţa Cosmin

Literatura română, teoria literaturii

27.

Lect.univ.dr. Anghel Camelia

Literatură engleză, cultură și civilizație engleză

28.

Lect.univ.dr. Ciachir Nicoleta

Istorie modernă universală, paleografie și epigrafie romano-slavă

29.

Lect.univ.dr. Sîrbu Otilia

Literatură română,teoria genurilor, metode și abordări privind literatura comparată

30.

Lect.univ.dr. Mureşan Ştefan

Etnologie și folclor, antropologie culturală, cultură și civilizație română

31.

Asis.univ.dr. Obreja Monica

Ştiinţe Politice

32.

Asis.univ.dr. Moise Andrei

Ştiinţe Politice

33.

Asis.univ.dr. Daniel Vârdol

Geografie