Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Sprijin studenți cu dizabilități

Sprijin studenți cu dizabilitățiConform CARTEI Universității Hyperion (https://www.hyperion.ro/structura-si-organizare/carta-si-planurile-strategic-si-operational)

și a Legii nr. 448/2006, republicată în 2008:

studenţii cu dizabilităţi fizice au dreptul să aibă la Universitatea Hyperion căi de acces adaptate acestora în totalitatea spaţiilor universitare, precum şi condiţii pentru desfăşurarea normală a activităţilor academice, sociale şi culturale.