Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Print

Finanţe şi Bănci

Admitere

Începând cu 3 Iunie anul curent, înscrierile au loc de Luni până Vineri, între orele 09:00 - 17:00, iar începând din luna Iulie și Sâmbătă între orele 10:00 - 14:00, la Secretariatul General al Universităţii, Calea Călăraşilor nr. 169, sectorul 3, Bucureşti, sau completând FORMULARUL ONLINE DE ÎNSCRIERE la adresa web admitere.hyperion.ro 

Înscrierea online este validă numai cu atașarea dovezii achitării taxei de inscriere în valoare de 170 lei (fotocopie sau scan chitanță, OP), în contul Universității Hyperion, IBAN: RO48 RNCB 0074 0292 1590 0001, BCR sector 3.

Telefoane: 021-327.44.64, 021-327.44.65, 021-321.46.67. Fax: 021-321.62.96
E-mail: rectorat @ hyperion . ro

Acte necesare inscrierii
Acte necesare pentru admitere

Dosarul de înscriere la Universitatea Hyperion trebuie să cuprindă:

 • Diploma de bacalaureat (în original + copie xerox) sau adeverinţă eliberată de liceu (în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile din 2020 în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);
 • Certificat de naştere, în original + copie xerox;
 • Certificat de căsătorie, în original + copie xerox (pentru candidatele căsătorite);
 • CI/BI, în original + copie xerox;
 • Adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, în original;
 • 3 fotografii color tip buletin;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (170 lei toate specializările, excepție făcând taxa pentru studii de licență Psihologie care este de 200 Lei), eliberată de casierie, parter, corp B;
 • Cerere tip de înscriere.

*Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

Taxa de inscriere
 • 170 LEI
Facilitati
 • Taxe de studii moderate, platibile in patru rate
 • Reduceri de taxa incepand cu anul II de studiu ( pentru studentii cu medii peste 9,50)
 • Diplome de absolvire a Departamentului de Pregatire a Personalului Didactic
Dotari Sali de curs, seminar, laboratoare, centre de cercetare, sali de sport, sali de lectura, bufet, sala de conferinta etc.
Planul de invatamant Facultatea are un plan de invatamant adaptat la cerintele interne si internationale, el asigurand un inalt nivel de pregatire teoretica si practica absolventilor nostri. Acest plan poate fi comparat cu planuri similare din tari precum Germania, Franta, SUA, Japonia etc.
Domenii de calificare -¢ capacitatea de aplicare cognitiva si profesionala a conceptelor, teoriilor si metodelor de investigare fundamentale din domeniul financiar bancar -¢ dezvoltarea capacitatii de sintetizare si interpretare a informatiilor specifice finantelor si de rezolvare a unor probleme de baza si de evaluare a concluziilor posibile; -¢ capacitatea de analiza independenta a unor probleme specifice specializarii finante banci si capacitatea de a comunica si demonstra solutiile alese; -¢ capacitatea de a evalua probleme complexe de contabilitate si de a comunica in mod demonstrativ rezultatele evaluarii proprii; -¢ dobandirea spirititului de initiativa in analiza si rezolvarea de probleme de finate si banci; -¢ utilizarea calculatorului in lucrari specifice specializarii Finante Banci; -¢ prelucrarea si gestionarea informatiilor financiar-bancare; -¢ executarea de operatiuni specifice institutiilor financiare, bancare, a burselor de valori si a altor institutii financiare; -¢ coordonarea unor echipe care efectueaza activitati de control financiar-bancar; -¢ participarea in echipa la proiectarea si executarea unor programe specifice sectorului financiar-bancar; -¢ abilitati de utilizare a instrumentarului statistico-matematic;
Burse si stagii Se ofera burse de studii pentru cei care finalizeaza anul I sau II de studii cu media cel putin 9,50.

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...