Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Print

Management

Admitere

Începând cu 3 Iunie anul curent, înscrierile au loc de Luni până Vineri, între orele 09:00 - 17:00, iar începând din luna Iulie și Sâmbătă între orele 10:00 - 14:00, la Secretariatul General al Universităţii, Calea Călăraşilor nr. 169, sectorul 3, Bucureşti, sau completând FORMULARUL ONLINE DE ÎNSCRIERE la adresa web admitere.hyperion.ro 

Înscrierea online este validă numai cu atașarea dovezii achitării taxei de inscriere în valoare de 170 lei (fotocopie sau scan chitanță, OP), în contul Universității Hyperion, IBAN: RO48 RNCB 0074 0292 1590 0001, BCR sector 3.

Telefoane: 021-327.44.64, 021-327.44.65, 021-321.46.67. Fax: 021-321.62.96
E-mail: rectorat @ hyperion . ro

Acte necesare inscrierii
Acte necesare pentru admitere

Dosarul de înscriere la Universitatea Hyperion trebuie să cuprindă:

 • Diploma de bacalaureat (în original + copie xerox) sau adeverinţă eliberată de liceu (în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile din 2020 în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);
 • Certificat de naştere, în original + copie xerox;
 • Certificat de căsătorie, în original + copie xerox (pentru candidatele căsătorite);
 • CI/BI, în original + copie xerox;
 • Adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, în original;
 • 3 fotografii color tip buletin;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (170 lei toate specializările, excepție făcând taxa pentru studii de licență Psihologie care este de 200 Lei), eliberată de casierie, parter, corp B;
 • Cerere tip de înscriere.

*Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

Taxa de inscriere
 • 170 LEI
Facilitati
 • Taxe de studii moderate, platibile in patru rate
 • Reduceri de taxa incepand cu anul II de studiu ( pentru studentii cu medii peste 9,50)
 • Diplome de absolvire a Departamentului de Pregatire a Personalului Didactic
Dotari Sali de curs, seminar, laboratoare, centre de cercetare, sali de sport, sali de lectura, bufet, sala de conferinta etc.
Planul de invatamant Facultatea are un plan de invatamant adaptat la cerintele interne si internationale, el asigurand un inalt nivel de pregatire teoretica si practica absolventilor nostri. Acest plan poate fi comparat cu planuri similare din tari precum Germania, Franta, SUA, Japonia etc.Facultatea are un plan de invatamant adaptat la cerintele interne si internationale, el asigurand un inalt nivel de pregatire teoretica si practica absolventilor nostri. Acest plan poate fi comparat cu planuri similare din tari precum Germania, Franta, SUA, Japonia etc. si este in concordanta cu cerintele Programului Bologna
Domenii de calificare Competente generale MANAGEMENT: - Cunoasterea, intelegerea si utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor si metodelor fundamentale de investigare si prospectare specifice economiei. - Explicarea si interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, starilor si tendintelor specifice activitatii la nivel micro- si macroeconomic in contexte specifice societatii bazate pe cunoastere. - Culegerea, analiza si interpretarea de date si informatii cantitative si calitative referitoare la o problema definita. - Analiza de stari si situatii si asumarea de responsabilitati pentru a rezolva probleme, a comunica si a demonstra rezultatele propriei activitati. - Capacitatea de a lucra independent sau in echipa pentru rezolvarea de probleme in contexte profesionale definite. - Utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactarea de lucrari, procesarea de informatii si accesarea de baze de date specifice activitatii din diferitele structuri organizationale. - Comunicarea verbala si scrisa in scop profesional in cel putin o limba de circulatie internationala. - Titularul unei diplome de licenta in stiinte economice care poseda un certificat de absolvire a modulului de pregatire pedagogica are capacitatea de a preda elevilor din ciclul gimnazial cunostinte specifice modului economic de gandire si actiune. Competente de specialitate al programului de studiu MANAGEMENT: - Cunoasterea, intelegerea si utilizarea contextuala a conceptelor manageriale specifice economiei concurentiale. - Evaluarea, interpretarea si explicarea intr-o viziune integratoare a fenomenelor si tendintelor constatate in dezvoltarea organizatiilor. - Aplicarea eficienta a metodelor, instrumentelor si tehnicilor manageriale la specificul realitatilor economico-sociale si al tipului comportamental al firmei in domenii specifice functiei de vanzare, functiei de cumparare, functiei de cercetare-dezvoltare, functiei de coordonare de proces de fabricatie, functiei de resurse umane etc. - Utilizarea in beneficiul organizatiei a cunostintelor si abilitatilor pentru reducerea riscurilor si valorificarea avantajelor mediului concurential.
Burse si stagii Se ofera burse de studii pentru cei care finalizeaza anul I sau II de studii cu media cel putin 9,50.

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...