Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Print

Litere şi Limbi Străine

Departamentul de Litere şi Limbi Străine


Admitere

Începând cu 06 Iunie anul curent, înscrierile au loc de Luni până Vineri, între orele 09:00 - 17:00, iar începând din luna Iulie și Sâmbătă între orele 10:00 - 14:00, la Secretariatul General al Universităţii, Calea Călăraşilor nr. 169, sectorul 3, Bucureşti, sau completând FORMULARUL ONLINE DE ÎNSCRIERE la adresa web admitere.hyperion.ro 

Înscrierea online este validă numai cu atașarea dovezii achitării taxei de inscriere în valoare de 150 lei (fotocopie sau scan chitanță, OP), în contul Universității Hyperion, IBAN: RO48 RNCB 0074 0292 1590 0001, BCR sector 3.

Telefoane: 021-327.44.64, 021-327.44.65, 021-321.46.67. Fax: 021-321.62.96
E-mail: rectorat @ hyperion . ro

Acte necesare inscrierii
Acte necesare pentru admitere

Dosarul de înscriere la Universitatea Hyperion trebuie să cuprindă:

 • Diploma de bacalaureat (în original + copie xerox) sau adeverinţă eliberată de liceu (în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile din 2020 în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);
 • Certificat de naştere, în original + copie xerox;
 • Certificat de căsătorie, în original + copie xerox (pentru candidatele căsătorite);
 • CI/BI, în original + copie xerox;
 • Adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, în original;
 • 3 fotografii color tip buletin;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (150 lei), eliberata de casierie, parter, corp B;
 • Cerere tip de înscriere.

*Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

 

Taxa de inscriere
 • 150 LEI
Facilitati
 • Taxe de studii moderate, platibile in patru rate
 • Reduceri de taxa incepand cu anul II de studiu ( pentru studentii cu medii peste 9,50)
 • Diplome de absolvire a Departamentului de Pregatire a Personalului Didactic
Dotari Sali de curs, seminar, centre de cercetare, sali de sport, sali de lectura, bufet, sala de conferinta etc.
Planul de invatamant Facultatea are un plan de invatamant adaptat la cerintele interne si internationale, el asigurand un inalt nivel de pregatire teoretica si practica absolventilor nostri. Acest plan poate fi comparat cu planuri similare din tari precum Germania, Franta, SUA, Japonia etc. si este in concordanta cu cerintele Programului Bologna
Domenii de calificare

Programul de studii pregateste profesori pentru invatamantul preuniversitar, asistenti de cercetare, cercetatori, consilieri, filologi, lingvisti, experti, traducatori, interpreti, interpreti relatii diplomatice, referenti literari, secretari literari, editori, redactori, functionari de stat, functionari publici, lucratori in companii mari si mici, consilieri pe probleme de cultura, documentaristi.

Competenţele dobândite sunt:

LIMBA ROMÂNĂ :

 • Dezvoltarea unui vocabular de specialitate din domeniul de interes al cursantului
 • Sesizarea si exersarea unor structuri discursive specifice tipului de texte din domeniul de interes al cursantului
 • Constientizarea propriilor dificultati de comunicare in limba romana - Adaptarea la situatia de comunicare: formala/ informala
 • Intelegerea spiritului culturii romane prin raportare la propria cultura - Folosirea adecvata a manualului in invatarea limbii romane
 • Utilizarea dictionarelor bilingve si a celor monolingve pentru dezvoltarea cunostintelor de vocabular

LIMBI STRĂINE :

 • Identificarea de informatii cheie din texte autentice
 • Aprofundarea cunostintelor privind elementele gramaticale; elemente de traducere, structuri gramaticale
 • Recunoasterea organizarii logice a unui paragraf / text informativ din domeniul specializarii
 • Relatarea continutului unui film/ al unui documentar de specialitate, pe baza unui plan de idei dat
 • Relatarea sub forma de raport a desfasurarii unei activitati de grup / proiect individual/ activitati cotidiene etc.
 • Redactarea de scrisori de raspuns in care sunt exprimate opinii/ judecati legate de activitatea tinerilor
 • Exprimarea de opinii despre activitatile tinerilor
 • Traducerea in si din limba romana a unor texte din domenii de interes
 • Redarea catre o terta persoana a continutului esential al unei conversatii
 • Abilităţi de comunicare în limba straina, exprimare fluentă în limba straina
 • Proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
 • Discuţii şi comentarii asupra subiectelor studiate
 • Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific/ cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice/ valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice/ implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice/ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane/ instituţii cu responsabilităţi similare/ participarea la propria dezvoltare profesională)
 • Organizarea de sesiuni ştiinţifice între studenţi, pe anumite teme date
 • Acţiuni/  Activitati interactive între studenţi
 • Participarea la conferinţe şi sesiuni ştiinţifice de comunicări
 • Schimburi culturale cu diverse institutii
Burse si stagii Se ofera burse si stagii de studii in Japonia si in alte tari, precum si burse de studii pentru cei care finalizeaza anul I sau II de studii cu media cel putin 9,50.

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...