Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Departamentul de Litere şi Limbi Străine

DECAN al facultăţii : Prof.univ.dr. DOREL BAHRIN       PRODECAN : Conf. univ. dr. ELENA TOMA


Director de Departament : Prof. univ.dr. Otilia Sîrbu

Contact - LITERE și LIMBI STRĂINE
 • Limba Română - O Limbă Modernă
  (Engleză, Japoneză)
 • +4 021-321.64.04
 • litere @ hyperion.ro
Programe de Studiu (Specializări)
LICENŢĂ

Limba şi Literatura ROMÂNĂ - O Limbă şi Literatură Modernă (ENGLEZĂ, JAPONEZĂ)

ZI, 3 ANI (Acreditată)

Taxă de înscriere: 170 Lei

Taxă de şcolarizare (anul I, 2024-2025):

3800 Lei / an

Acces website LITERE ...

PLATA RATELOR TAXEI DE ȘCOLARIZARE

Acte necesare pentru admitere

Dosarul de înscriere la Universitatea Hyperion trebuie să cuprindă:

 • Diploma de bacalaureat (în original + copie xerox) sau adeverinţă eliberată de liceu (în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile din 2020 în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);
 • Certificat de naştere, în original + copie xerox;
 • Certificat de căsătorie, în original + copie xerox (pentru candidatele căsătorite);
 • CI/BI, în original + copie xerox;
 • Adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, în original;
 • 3 fotografii color tip buletin;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (170 lei toate specializările, excepție făcând taxa pentru studii de licență Psihologie care este de 200 Lei), eliberată de casierie, parter, corp B;
 • Cerere tip de înscriere.

*Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...