Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Procedură de recunoaștere în cadrul UHB a funcției didactice universitare obținută în străinătate

Prezenta procedură stabilește modul în care se recunosc în cadrul UHB funcțiile didactice din învățământul universitar obținute la instituții de învățământ superior din străinătate.

Cadrul normativ al procedurii:

 1. Prevederile art. 216 alin. (2) lit. (f) din Legea Educației Naționale nr. 1/ 2011, cu completările și modificările ulterioare;
 2. Legea 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor pentru profesiile reglementate din România, cu completările și modificările ulterioare;
 3. Metodologia privind recunoașterea automată a funcțiilor didactice din învățământul universitar obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate, aprobată prin OMENCS nr. 5922/2016.

Sunt eligibili să depună cereri pentru recunoașterea funcției didactice din învățământul universitar obținute în străinătate următoarele categorii de persoane:

 • cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene
 • cetățeni ai statelor membre ale Spațiului Economic European
 • cetățeni ai Confederației Elvețiene
 • cetățeni ai statelor terțe ale UE

Categorii de instituții de învățământ superior din străinătate pentru care recunoașterea funcției didactice se face automat în cadrul UHB:

 1. instituții de învățământ universitar acreditate din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană;
 2. universități de prestigiu din alte state, incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin OMENCS nr. 5825/201 și actualizată periodic.
 3. instituții de învățământ universitar acreditate, altele decât cele menționate la punctele a. și b., care sunt părți ale unor convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel inter-guvernamental sau inter-universitar.

Pentru orice altă categorie de instituție de învățământ superior din străinătate, funcția didactică se recunoaște de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul ministerului de resort.

 

Aspecte privind legalitatea diplomei de doctor în științe sau într-un domeniu profesional:

 

 1. Pentru diplomele emise de instituții de învățământ superior sau de cercetare dezvoltare din state care sunt părți ale Convenției privind apostlila de Haga se solicită apostilarea;
 2. Pentru  diplomele emise de instituții de învățământ superior sau de cercetare dezvoltare din state care nu sunt părți ale Convenției privind apostlila de Haga se solicită supralegalizarea;
 3. Scutirea de apostilare sau supralegalizare este permisă doar în temeiul legii, al unui tratat internațional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate.

 

Pentru a identifica tipul de autentifcare a diplomei de doctor vă rugăm să consultați link-ul: https://www.cnred.edu.ro/ro/lista-statelor-pentru-care-se-solicit%C4%83-apostilarea-sau-supralegalizarea

 

 

Dosarul solicitantului trebuie să conțină:

 

 1. Cerere tip de recunoaștere a funcției didactice din învățământul universitar;
 2. Acte de identitate: -  (Pașaport/Carte de identitate) -  copie cu mențiunea olografă a solicitantului privind conformitatea însoțită de traducerea legalizată în limba română dacă actul de identitate nu conține informațiile și în limba engleză;
                             - Acte privind modificarea numelui dacă numele actual diferă de numele înscris pe diploma de doctor - copie cu mențiunea olografă a solicitantului privind conformitatea însoțită de traducerea legalizată în limba română dacă actul de identitate nu conține informațiile și în limba engleză;
 3. Diploma de doctor (apostilată/supralegalizată conform specificațiilor din secțiunea Aspecte privind legalitatea actelor de studii supuse recunoașterii) - copie cu mențiunea olografă a solicitantului privind conformitatea însoțită de traducerea legalizată în limba română dacă actul de identitate nu conține informațiile și în limba engleză;
 4. Dovada funcției didactice și traducere legalizată dacă este emisă în altă limbă decât română sau engleză
 5. Curriculum Vitae - actualizat și semnat pe fiecare pagină - și care să conțină detalii privind stagiul de doctorat desfășurat în străinătate;
 6. Lista de lucrări și contribuții științifice asumată prin semnare de către solicitant.

 

Dosarul solicitantului va fi înaintat Comisiei de titluri didactice și științifice care va analiza conformitatea cu conținutul indicat mai sus și va solicita în termen de maxim 5 zile de la primirea dosarului completarea acestuia, dacă este cazul. Completarea dosarului se va face de către solicitant în maxim 10 zile de la primirea solicitării de completare a dosarului.

Necompletarea dosarului în termenul stabilit va atrage respingerea acestuia.

Termenul de soluționare a cererii de 45 de zile de la data în care dosarul este complet.

Avizul de Recunoaștere sau Nerecunoaștere va fi transmis atât pe e-mail, cât și prin poștă solicitantului.

În cazul în care solicitantul contestă decizia, acesta are la dispoziție 5 zile pentru a transmite pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau să depună la Rectoratul UHB o cerere motivată în acest sens.

Termenul de soluționare a contestației este de 15 zile calendaristice.

Decizia definitivă dată de UHB privind recunoașterea sau nerecunoașterea diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe poate fi atacată în instanță. 

 Procedura pentru Recunoașterea automată a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de învățământ universitar acreditat din străinătate poate fi consultată și lansată prin PCUe

 

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...