Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Facultatea - Ştiinţe Sociale, Umaniste şi ale Naturii

DECAN : Prof.univ.dr. DOREL BAHRIN

PRODECAN :

Conf. univ. dr. ELENA TOMA

Accesați noul site provizoriu al facultății


Lista cadrelor didactice

Consiliul Facultății SSUN - Hyperion

Concursuri ocupare posturi didactice FSSUN


Departamentul de Ştiinţe Sociale şi ale Naturii

Director de Departament : Prof.univ.dr. RENATA TATOMIR
 • Specializări:
 • ŞTIINŢE POLITICE
 • GEOGRAFIE

Departamentul de Litere şi Limbi Străine

Director de Departament : Prof. univ. dr. OTILIA SÎRBU
 • Specializări:
 • Limba şi Literatura ROMÂNĂ - O Limbă şi Literatură Modernă
  (ENGLEZĂ, JAPONEZĂ)

Cadre didactice care predau în cadrul facultăţii 

 

Nr.
crt.
Titlul didactic, nume, prenume Specializare (funcții didactice)
1. Prof.univ.dr. Bahrin Dorel Politici și stategii de securitate comparate, Administrația publica, Politicile UE, Diplomația publică - DECAN
2. Prof.univ.dr.doc. Gâştescu Petre Hidrologie și oceanografie, managementul mediului - fondatorul școlii românești de limnologie
3. Prof.univ.dr. Cristescu Ioan Literatură universală, literatură comparată, teoria culturii - PRODECAN
4. Prof.univ.dr. Tatomir Renata Egiptologie, istorie antică universală, arheologie Director de departament
5. Prof.univ.dr. Bogdan Ficeac Sociologie politică, Analiză electorală - Director Institut de cercetări
6. Prof.univ.dr. Păun Ştefan Istoria României în sec. XX, Relațiile internaționale ale României
7. Prof.univ.dr. Chiriac Mircea Dănuţ Istoria politică a României, studii de securitate, antropologie politică coordonator master
8. Conf.univ.dr. Liliana Agache Limba română, Practica limbii române
9. Prof.univ.dr. Giurcă Ion Istoria Războiului Rece, Politica externă a României
10. Prof.univ.dr. Otilia Sîrbu Literatură română, teoria genurilor, metode și abordări privind literatura comparată - Director de departament
11. Prof.univ.dr. Moise Leonida Teorii ale relațiilor internaționale, globalism și globalizare
12. Prof.univ.dr. Popescu Gheorghe Geologie generala; Geofizică
13. Conf. univ. dr. Toma Elena Geografie regională,demografie, mediul și ariile protejate - PRODECAN
14. Conf.univ.dr. Mureşanu Ştefan - Lucian Etnologie și folclor, antropologie culturală, cultură și civilizație română
15. Conf.univ.dr. Căpăţână Claudia Geografia mediului, Biogeografie, Geografia solurilor
16. Conf.univ.dr. Bara Mariana Limba română contemporană, lingvistică generală
17. Conf.dr. Ștef Vasile Evaluări de mediu pentru dezvoltare durabilă
18. Conf.univ.dr. Manolache Elena Gospodărirea terenurilor; Organizarea spaţiului geografic
19. Lector univ.dr. Sion Andreea Limbă japoneză contemporană
20. Lector univ.dr. Cojocaru Dumitru Istorie medievală universală, istoria medievală a României, Istoria Bizanţului
21. Lector univ.dr. Irina Lazăr Geografia Europei, geografie umană, calitatea mediului
22. Lector univ.dr. Boboc Luminiţa Geografia turismului, ecoturism, geologie generală
23. Lector univ.dr. Simionescu – Panait Andrei Filosofie politica, Etică, studiul comparat al religiilor
24. Lector univ.dr. Samoilă Eduardt Cartografie, topografie și fotogrametrie, geografie fizică și umană
25. Lector univ.dr. Alexe Ioana Valeria Ştiinţele comunicării, studii de securitate, psihologie politică
26. Lector univ.dr. Grecu Florin Stiințe politice, studii de guvernanță, instituții politice
27. Lector univ.dr. Iancu Alice Științe politice, teorii politice feministe, construcția europeană
28. Lector univ.dr. Perţa Cosmin Literatura română, Teoria literaturii
29. Lector univ.dr. Anghel Camelia Literatură engleză, cultură și civilizație engleză
30. Lector univ.dr. Ciachir Nicoleta Istorie modernă universală, paleografie și epigrafie romano-slavă
31. Lector univ.dr. Ştefănescu Marian Istoria universală a sec XX
32. Lector univ. dr. Sandu Olga Istoria Casei Regale
33. Lector univ.dr. Pungă Doina Istoria artei; Muzeologie
34. Lector univ.dr. Cristea Andrei Economie politică
35. Lector univ.dr. Dana Constantin Meteorologie şi climatologie
36. Lector univ.dr. Ionuţ Cojocaru Introducere în arhivistică; Constituirea si importanţa documentelor de arhivă
37. Asist.univ.dr. Moise Andrei Ştiinţe Politice
38. Asist. univ. dr. Ciobotaru Alina Limba engleză – curs practic
39. Asist. univ. dr. Cighir Anca Irina Comunicare scrisă şi orala în limba engleză
40. Lect. univ. dr. Ciulinaru Costel Limba latină; Limba greacă
41. Asist. univ. dr. Daniel Vîrdol Cartografie, topografie şi fotogrametrie
42. Asist. univ. dr. Alexandru Racu Științe politice

SECRETARIAT

 • Ştiinţe Politice
 • Geografie

 

 • Litere și Limbi Străine
 • +4 021-321.64.04, Centrală+4 021-327.44.64
  +4 021-327.44.65
  +4 021-321.46.67
   interior 104
 • stiintepolitice @ hyperion.ro
 • +4 021-321.64.04, Centrală+4 021-327.44.64
  +4 021-327.44.65
  +4 021-321.46.67
   interior 104
 • geografie @ hyperion.ro
 • +4 021-321.64.04, Centrală+4 021-327.44.64
  +4 021-327.44.65
  +4 021-321.46.67
   interior 104
 • litere @ hyperion.ro

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...