Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Departamentul de Ştiinţe Sociale şi ale Naturii

DECAN al facultăţii : Prof.univ.dr. DOREL BAHRIN       PRODECAN : Prof.univ.dr. IOAN CRISTESCU; Conf. univ. dr. ELENA TOMA


Director de Departament : Prof.univ.dr. RENATA TATOMIR

Mai multe despre Departament

Contact - DEPARTAMENTUL de ŞTIINŢE SOCIALE ŞI ALE NATURII

 • Ştiinţe Politice
 • +4 021-321.64.04
 • stiintepolitice @ hyperion.ro

 

 • Istorie, Geografie
 • +4 021-321.64.04
 • istorie @ hyperion.ro
 • geografie @ hyperion.ro
Programe de Studiu (Specializări)
LICENŢĂ MASTERAT

ŞTIINŢE POLITICE

ZI, 3 ANI (Acreditată)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de şcolarizare (anul I, 2023-2024):

3500 Lei / an

Mai multe despre Științe Politice


ISTORIE

ZI, 3 ANI (Acreditată)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de şcolarizare (anul I, 2023-2024):

3300 Lei / an

Mai multe despre Istorie


GEOGRAFIE

ZI, 3 ANI (Acreditată)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de şcolarizare (anul I, 2023-2024):

3500 Lei / an

Mai multe despre Geografie

DIPLOMAȚIE CULTURALĂ

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de școlarizare (anul I, 2022-2023):

1600 Lei / semestru

Detalii master


GEOPOLITICĂ, ISTORIE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de școlarizare (anul I, 2022-2023):

1600 Lei / semestru

Detalii master 


MANAGEMENTUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de școlarizare (anul I, 2022-2023):

1450 Lei / semestru

Detalii master

PLATA RATELOR TAXEI DE ȘCOLARIZARE

Începând cu 06 Iunie anul curent, înscrierile au loc de Luni până Vineri, între orele 09:00 - 17:00, iar începând din luna Iulie și Sâmbătă între orele 10:00 - 14:00, la Secretariatul General al Universităţii, Calea Călăraşilor nr. 169, sectorul 3, Bucureşti, sau completând FORMULARUL ONLINE DE ÎNSCRIERE la adresa web admitere.hyperion.ro 

Înscrierea online este validă numai cu atașarea dovezii achitării taxei de inscriere în valoare de 150 lei (fotocopie sau scan chitanță, OP), în contul Universității Hyperion, IBAN: RO48 RNCB 0074 0292 1590 0001, BCR sector 3.

Telefoane: 021-327.44.64, 021-327.44.65, 021-321.46.67. Fax: 021-321.62.96
E-mail: rectorat @ hyperion . ro


Acte necesare pentru admitere

Dosarul de înscriere la Universitatea Hyperion trebuie să cuprindă:

 • Diploma de bacalaureat (în original + copie xerox) sau adeverinţă eliberată de liceu (în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile din 2020 în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);
 • Certificat de naştere, în original + copie xerox;
 • Certificat de căsătorie, în original + copie xerox (pentru candidatele căsătorite);
 • CI/BI, în original + copie xerox;
 • Adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, în original;
 • 3 fotografii color tip buletin;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (150 lei), eliberata de casierie, parter, corp B;
 • Cerere tip de înscriere.

*Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

 

Admitere Hyperion

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...