Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Regulamente şi metodologii

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

METODOLOGIE REFERITOARE LA PROCESUL DE CONSTITUIRE ȘI ALEGERE A STRUCTURILOR ȘI FUNCȚIILOR DE CONDUCERE LA UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREȘTI METODOLOGIE REFERITOARE LA PROCESUL DE CONSTITUIRE ȘI ALEGERE A STRUCTURILOR ȘI FUNCȚIILOR DE CONDUCERE LA UNIVERSITATEA HYPERION DIN BUCUREȘTI

Date added: 05/04/2016
Filesize: 4.75 MB
Downloads: 584

Alegerea organismelor de conducere: Senat, consiliile facultăților, consiliile departamentelor, rector și directorii de depaltamente se face pe bază de vot universal, direct și secret. Fiecare cadru didactic și cercetător cu contract pe durată nedeterminată, precum și studenții au dreptul la un singur vot. Alegătorii trebuie să fie prezenți la procedurile de vot...

Metodologie organizare finalizare studii (licenta-dizertatie) Metodologie organizare finalizare studii (licenta-dizertatie)

Date added: 06/05/2015
Filesize: 3.44 MB
Downloads: 1256

REGULAMENT privind cadrul de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor: licenţă, diplomă şi disertaţie la Universitatea Hyperion din Bucureşti, an școlar 2014-2015

METODOLOGIE ADMITERE STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTER 2015-2016 METODOLOGIE ADMITERE STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTER 2015-2016

Date added: 02/27/2015
Filesize: 2.77 MB
Downloads: 1268

Metodologie admitere licenta si master 2015-2016

REGULAMENT privind cadrul de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă, diplomă şi disertaţie la Universitatea Hyperion din Bucureşti REGULAMENT privind cadrul de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă, diplomă şi disertaţie la Universitatea Hyperion din Bucureşti

Date added: 05/30/2014
Filesize: 591.93 kB
Downloads: 3633

Senatul Universităţii Hyperion din Bucureşti aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie, începând cu sesiunile de examene de finalizare a studiilor aferente promoţiilor anului universitar 2013/2014 ...

Regulament pentru alegerea structurilor si functiilor de conducere la Universitatea Hyperion din Bucuresti Regulament pentru alegerea structurilor si functiilor de conducere la Universitatea Hyperion din Bucuresti

Date added: 06/25/2012
Filesize: 80.84 kB
Downloads: 1676

În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 si ale prezentei Carte, membrii comunităţii academice au dreptul să ia parte la conducerea treburilor universitare.

Metodologia de organizare a Referendumului universitar pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului la  Universitatea Hyperion din Bucuresti Metodologia de organizare a Referendumului universitar pentru alegerea modalitatii de desemnare a rectorului la Universitatea Hyperion din Bucuresti

Date added: 06/25/2012
Filesize: 92.96 kB
Downloads: 1816

În conformitate cu prevederile art. 209 si ale art. 364 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 si art. 1 alin. (7) din Ordinul ministrului nr. 4062/15.04.2011 privind Metodologia – cadru de organizare a Referendumului la nivelul universităţilor pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului si a conducerilor academice, Senatul Universităţii adoptă prezenta Metodologie.

Regulament de acordare a titlurilor si distinctiilor onorifice la Universitatea Hyperion din Bucuresti Regulament de acordare a titlurilor si distinctiilor onorifice la Universitatea Hyperion din Bucuresti

Date added: 06/25/2012
Filesize: 48.49 kB
Downloads: 1775

Potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 si a Cartei Universităţii Hyperion din Bucuresti, Senatul poate conferi titluri si distincţii onorifice unor persoane cu contribuţii remarcabile în domeniul stiinţei, tehnicii, culturii, spiritualităţii sau unor personalităţi marcante ale vieţii stiinţifice sau publice care au merite deosebite faţă de universitate.

Regulament de organizare si functionare a Bibliotecii Centrale a Universitatii Hyperion din Bucuresti Regulament de organizare si functionare a Bibliotecii Centrale a Universitatii Hyperion din Bucuresti

Date added: 06/25/2012
Filesize: 101.39 kB
Downloads: 2176

Biblioteca Centrală Universitară Hyperion denumită în continuare Biblioteca Universităţii Hyperion este organizată si îsi desfăsoară activitatea în noul sediu în baza Hotărârii Senatului Universităţii fiind o bibliotecă de tip universitar, care participă la procesul de instruire, formare si educare, precum si la activităţi de cercetare.

Regulament privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evidenta scolara in cadrul Universitatii Hyperion din Bucuresti Regulament privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evidenta scolara in cadrul Universitatii Hyperion din Bucuresti

Date added: 06/25/2012
Filesize: 65.39 kB
Downloads: 2282

Prezentul Regulament stabileste regimul juridic al actelor de studii si documentelor de evidenţă scolară în cadrul Universităţii Hyperion din Bucuresti, în aplicarea prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Regulament privind activitatea in secretariatele Universitatii Hyperion din Bucuresti Regulament privind activitatea in secretariatele Universitatii Hyperion din Bucuresti

Date added: 06/25/2012
Filesize: 106.99 kB
Downloads: 2876

Prezentele norme privind activitatea în secretariatul general si în secretariatele facultăţilor si departamentelor Universităţii Hyperion din Bucuresti au ca obiectiv utilizarea unei tehnici si modalităţi unice de lucru în vederea eficientizării procesului de învăţământ.

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...