Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

DECAN al facultăţii : Conf.univ.dr. MIHAI COVACI                      PRODECAN : Lect.univ.dr. MARINELA SÎRBU


Director de Departament: Lect.univ.dr. CRISTIANA HAICA

Contact - PSIHOLOGIE
 • Psihologie
 • +4 021-323.55.92
 • psihologie @ hyperion.ro
Programe de Studiu (Specializări)
LICENŢĂ MASTERAT

PSIHOLOGIE

ZI, 3 ANI (Acreditată)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de şcolarizare (anul I, 2023-2024):

5500 Lei / an

Mai multe despre PSIHOLOGIE

PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de școlarizare (anul I, 2022-2023):

2750 Lei / semestru

Mai multe despre PSIHOLOGIE

PLATA RATELOR TAXEI DE ȘCOLARIZARE

Începând cu 06 Iunie anul curent, înscrierile au loc de Luni până Vineri, între orele 09:00 - 17:00, iar începând din luna Iulie și Sâmbătă între orele 10:00 - 14:00, la Secretariatul General al Universităţii, Calea Călăraşilor nr. 169, sectorul 3, Bucureşti, sau completând FORMULARUL ONLINE DE ÎNSCRIERE la adresa web admitere.hyperion.ro 

Înscrierea online este validă numai cu atașarea dovezii achitării taxei de inscriere în valoare de 150 lei (fotocopie sau scan chitanță, OP), în contul Universității Hyperion, IBAN: RO48 RNCB 0074 0292 1590 0001, BCR sector 3.

Telefoane: 021-327.44.64, 021-327.44.65, 021-321.46.67. Fax: 021-321.62.96
E-mail: rectorat @ hyperion . ro

Acte necesare pentru admitere

Dosarul de înscriere la Universitatea Hyperion trebuie să cuprindă:

 • Diploma de bacalaureat (în original + copie xerox) sau adeverinţă eliberată de liceu (în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile din 2020 în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);
 • Certificat de naştere, în original + copie xerox;
 • Certificat de căsătorie, în original + copie xerox (pentru candidatele căsătorite);
 • CI/BI, în original + copie xerox;
 • Adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, în original;
 • 3 fotografii color tip buletin;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (150 lei), eliberata de casierie, parter, corp B;
 • Cerere tip de înscriere.

*Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

 

CONDUCEREA FACULTĂȚII de PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

 • DECAN al facultăţii : Conf.univ.dr. MIHAI COVACI
 • PRODECAN : Lect.univ.dr. MARINELA SÎRBU
 • Director de Departament: Lect.univ.dr. CRISTIANA HAICA 
 • CONSILIUL FACULTĂȚII de PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
  • Conf.univ.dr. Mihai Covaci
  • Lect.univ.dr. Marinela Sîrbu
  • Lect.univ.dr. Cristiana Haica
  • Conf.univ.dr. Emil Răzvan Gâtej
  • Lect.univ.dr. Stomff Mihaela
  • Lect.univ.dr. Maria Tănase-Mânzat
  • Student, Drăgan Luminița-Mariana
  • Student, Tutusanu Maria
  • Student, Nicorici Mirela
 • CONSILIUL DEPARTAMENTULUI de PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 
  • Conf.univ.dr. Mihai Covaci
  • Lect.univ.dr. Marinela Sîrbu
  • Lect.univ.dr. Cristiana Haica
  • Conf.univ.dr. Emil Răzvan Gâtej
  • Lect.univ.dr. Stomff Mihaela

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...