Acest website foloseşte cookie-uri pentru managementul autentificării, navigării, şi eventuale alte funcţii.  Utilizând aces website, sunteţi de acord sa plasăm aceste tipuri de cookie-uri in device-ul dvs. Dând click pe OK, acceptaţi cookie-uri.

Tipărire

Facultatea - Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

DECAN : Lect.univ.dr. MĂDĂLINA MIHĂILESCU

                  PRODECANI :

Lect.univ.dr. ANCA PLĂVIȚU
Lect.univ.dr.ing. EUGEN CORNEL

Contact - FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI

 • Automatică şi Informatică Aplicată
 • Fizică, Informatică
 • +4 031-432.89.94
 • sei.secretariat @ hyperion.ro

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE INGINEREŞTI

 DIRECTOR DEPARTAMENT: Lect.univ.dr.ing. ADRIAN COSTESCU

Programe de Studiu (Specializări)
LICENŢĂ MASTERAT

AUTOMATICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ

ZI, 4 ANI (Acreditată)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de şcolarizare (anul I, 2023-2024):

4400 Lei / an

Mai multe despre Automatică

MANAGEMENTUL PROIECTELOR
TEHNICE ŞI TEHNOLOGICE

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de școlarizare (anul I, 2022-2023):

2000 Lei / semestru

Mai multe despre Master-Automatică

 Prezentare AUTOMATICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ

Prezentarea programului de studii
AUTOMATICĂ ŞI INFORMATICĂ APLICATĂ

Facultatea de Electronică și Calculatoare (actualmente, Științe Exacte și Inginerești), având specializarea Automatică şi Informatică Aplicată, a fost infiinţată de un grup format în special din cadre didactice şi cercetători de la facultăţile de Electronică şi Automatică de la Universitatea Politehnica din București precum și de la facultatea de Fizică a Universității din București. Ea s-a dovedit de la bun început a fi unul dintre promotorii cercetării științifice în cadrul Universității Hyperion, stabilind un standard de performanță în ceea ce priveste vizibilitatea internațională a acesteia.

Datorită consecvenței aplicării planului strategic de cercetare științifică și dotărilor de înalt nivel, cadrele didactice ale facultății au publicat un numar însemnat de articole în unele dintre cele mai prestigioase reviste știintifice ale lumii și au prezentat comunicări la cele mai importante conferințe internaționale in domeniul științelor exacte. Prin aceasta, Universitatea Hyperion și-a dovedit prezența în fluxul principal al evoluției ingineriei sistemelor și posibilitatea de a transmite studenților atât fundamentele cât și cele mai moderne realizări în domeniu.

În ceea ce privește activitatea didactică, principalul obiectiv urmărit îl constituie formarea de specialiști în ingineria sistemelor, printr-un program de studii bine echilibrat, Automatică şi Informatică Aplicatăcare poate fi comparat cu planuri similare din țări precum Germania, Franța, SUA, Japonia etc. și asigurând o foarte bună primire a absolvenților noștri în locuri de muncă de prestigiu.

Se urmăreste continuu actualizarea programelor analitice ale disciplinelor de specialitate, astfel că specializarea Automatică şi Informatică Aplicată din Universitatea Hyperion este în primul val al progresului tehnologiilor pe plan național și internațional. Acest fapt este dovedit, printre altele, de audiența în peste 150 de țări a numeroaselor cursuri video transmise pe canalele proprii de Internet, care furnizează un feed-back de mare importanță didactică, precum și vizibilitatea internațională necesară absolvenților noștri. Tutorialele video întregesc o gamă largă de metode moderne de predare, în continuă reînnoire, care răspund evoluției și cerințelor de pe piața muncii.

Printre principalele competențe a căror formare se urmărește se pot menționa:

 • Programarea în cele mai moderne și cautate limbaje, pentru dezvoltare de aplicații informatice, industriale și de cercetare;
 • Sisteme cu microcontroler cuplate prin Internet pentru comandă distribuită;
 • Sisteme mecatronice beneficiind de tehnologii informatice avansate software şi hardware;
 • Sisteme multiprocesor;
 • Sisteme adaptive de reglare automată cu microcontrolere;
 • Proiectarea, dezvoltarea, exploatarea și mentenanța sistemelor de control, a sistemelor automate, a rețelelor de calculatoare și a sistemelor software.

În fiecare an proiectele prezentate de studenți la examenul de licență au toate șansele de a fi utilizate pe scară largă în viitorul apropiat, datorită multiplelor beneficii oferite. Printre realizările originale ale studenților se numără inovații extrem de variate, începând cu drone și mini-vehicule tereste ultra-performante comandate de la distanță, care permit accesul în zone inaccesibile și ostile, cu un grad ridicat de risc pentru om, continuând cu scannere 3D, brațe robotice capabile să manevreze substanțe periculoase și terminând cu sisteme automate de epurare a apelor reziduale și îmbunătățirile aduse în domeniul sistemelor de avertizare care utilizează senzori cu infraroșu și cu sensibilitate ridicată, precum și a modulelor GSM care transmit în timp real date de la distanță.

Dotări

Săli de curs și de seminar cu suport didactic modern, laboratoare stații de tehnică de calcul, laboratoare de specialitate, laboratoare de cercetare, sală de sport, săli de lectură, bufet, sală de conferință cu posibilitatea de transmisie live prin streaming video etc.

PLATA RATELOR TAXEI DE ȘCOLARIZARE

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE EXACTE

 DIRECTOR DEPARTAMENT: Conf.univ.dr. NECULAI CHIFAN

Programe de Studiu (Specializări)
LICENŢĂ MASTERAT

 INFORMATICĂ

ZI, 3 ANI (Acreditată)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de şcolarizare (anul I, 2023-2024):

6000 Lei / an

Mai multe despre Informatică

FIZICĂ

ZI, 3 ANI (Acreditată)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de şcolarizare (anul I, 2023-2024):

2700 Lei / an

Mai multe despre Fizică


FIZICA MATERIALELOR ŞI APLICAŢII

ZI, 4 semestre (Acreditat)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de școlarizare (anul I, 2022-2023):

1450 Lei / semestru

Mai multe despre Master-Fizică

PLATA RATELOR TAXEI DE ȘCOLARIZARE

Începând cu 06 Iunie anul curent, înscrierile au loc de Luni până Vineri, între orele 09:00 - 17:00, iar începând din luna Iulie și Sâmbătă între orele 10:00 - 14:00, la Secretariatul General al Universităţii, Calea Călăraşilor nr. 169, sectorul 3, Bucureşti, sau completând FORMULARUL ONLINE DE ÎNSCRIERE la adresa web admitere.hyperion.ro 

Înscrierea online este validă numai cu atașarea dovezii achitării taxei de inscriere în valoare de 150 lei (fotocopie sau scan chitanță, OP), în contul Universității Hyperion, IBAN: RO48 RNCB 0074 0292 1590 0001, BCR sector 3.

Telefoane: 021-327.44.64, 021-327.44.65, 021-321.46.67. Fax: 021-321.62.96
E-mail: rectorat @ hyperion . ro

Acte necesare pentru admitere

Dosarul de înscriere la Universitatea Hyperion trebuie să cuprindă:

 • Diploma de bacalaureat (în original + copie xerox) sau adeverinţă eliberată de liceu (în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile din 2020 în care se menţionează media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat);
 • Certificat de naştere, în original + copie xerox;
 • Certificat de căsătorie, în original + copie xerox (pentru candidatele căsătorite);
 • CI/BI, în original + copie xerox;
 • Adeverinţă medicală eliberată în ultimele 12 luni, în original;
 • 3 fotografii color tip buletin;
 • Chitanţa de achitare a taxei de înscriere (150 lei), eliberata de casierie, parter, corp B;
 • Cerere tip de înscriere.

*Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic.

 

CONDUCEREA FACULTĂŢII

1. Lect.univ.dr. Mădălina Mihăilescu, DECAN
2. Lect.univ.dr. Anca Plăvițu, PRODECAN
3. Lect.univ.dr.ing. Eugen Cornel, PRODECAN
4. Lect.univ.dr.ing. Adrian Costescu, DIRECTOR DE DEPARTAMENT - ȘTIINȚE INGINEREȘTI
5. Conf.univ.dr. Chifan Niculai, DIRECTOR DE DEPARTAMENT - ȘTIINȚE EXACTE

CONSILIUL FACULTĂŢII CONSILIUL DEPARTAMENTULUI DE ȘTIINȚE EXACTE CONSILIUL DEPARTAMENTULUI DE ȘTIINȚE INGINEREȘTI
1. Prof.univ.dr. Spânulescu Sever Irin
2. Prof.univ.dr. Pavelescu Emil
3. Conf.univ.dr. Eugenie Posdărăscu
4. Conf.univ.dr. Chifan Neculai
5. Conf.univ.dr. Beteringhe Adrian
6. Conf.univ.dr. Miclea Florin
7. Conf.univ.dr. Baicu Floarea
8. Conf.univ.dr. Călin Oana Andreea
9. Lector univ.dr. Mihăilescu Mădălina
10. Lector univ.dr. Cornel C-tin Eugen
11. Lector univ.dr. Costescu Adrian
12. Lector univ.dr. Șerban Raul
13. Lector univ.dr. Popa Mihaela
14. Lector univ.dr. Gogoncea Dan Ștefan
15. Lector univ.dr. Șerbănescu Liviu
16. Asistent univ.dr. Plăvițu Anca Ileana
17. Stud. Anghel Florin Bogdan
18. Stud. Clonțea Răzvan-Cosmin
19. Stud. Beța Gabriela
20. Stud. Puiu Cristian Vasile
21. Stud. Sebe Dorel
22. Masterand Stanciu Nicoleta

1. Conf. univ. dr. Chifan Neculai
2. Conf. univ. dr. Baicu Floarea
3. Lect. univ. dr. Mihăilescu Mădălina
4. Lect. univ. dr. Șerbănescu Liviu
5. Student Covaci Andrei
6. Student Tudor Mihai Cristian

1. Prof. univ. dr. Sever Spanulescu
2. Conf. univ. dr. Eugenie Posdarascu
3. Lect. univ. dr. Eugen Cornel
4. Lect. univ. dr. Adrian Costescu
5. Lect. univ. dr. Gogoncea Dan Ştefan
6. Student Mihai Florea
7. Student Veronica Vasile

 


Notă:

A  - acreditată


 

Noutăți - Biroul de Presă al Universității Hyperion

Structură an

Multimedia

Biroul diplome

Program:
Marţi 14 - 17
Miercuri 11 - 14
Joi 11 - 14
Vineri 11 - 14

Detalii ...

Contact

UNIVERSITATEA HYPERION
Calea Călăraşilor 169, Sector 3
Bucureşti
+4 021-327.44.64,
+4 021-327.44.65 ...

Detalii ...